Nationale Cookie Day wordt jaarlijks gehouden op 4 december. We kunnen de Nederlandse f …

National Cookie Day is observed annually on December 4. We can thank the Dutch f… Nationale Cookie Day wordt jaarlijks op 4 december gehouden. We kunnen de Nederlanders bedanken voor meer dan windmolens en tulpen. Het Engelse woord "cookie" is… Continue Reading